O AUPARKU

AUPARK je názov úspešnej siete nákupno - zábavných centier. Koncept, ktorý v roku 2001 priniesol do Bratislavy úplne novú úroveň nákupného komfortu, nadväzuje na tradíciu moderných vnútromestských obchodných domov. Každá stavba je unikátnym spojením skvelej lokality, kvalitnej retailovej architektúry a atraktívnej ponuky značiek, gastra a služieb. 

Dlohodobo vysoká návštevnosť bratislavskej prevádzky vyústila do najvyššej spontánnej znalosti AUPARKU. Výnimočné  výsledky centra podnietili ďalšie rozširovanie siete, ktorá aktuálne mieri do susedného Česka. Po ďalších troch obchodných domoch v Piešťanoch, Žiline a v Košiciach pripravuje otvorenie prvého českého AUPARKU v Hradci Králové. 

Najlepšie nákupy v Piešťanoch!