ZMENA PARKOVNÉHO

Pre pohodlnejšie parkovanie dôjde od 1.11.2017 k zmene poplatku za parkovné. Pripravujeme pre Vás komfortnešie parkovanie, vylepšený parkovací dom, zjednodušené značenie platobných staníc pre úhradu parkovného a množstvo iného.

 

Cena parkovného sa mení nasledovne:

- prvých 10 minút bez poplatku

- parkovanie do 3 hodín 0,50€

- nad 3 hodiny každá ďalšia začatá hodina + 1,00€/hodina

 

Pre výhodnejšie parkovanie môžete využiť parkovacie karty, ktoré je možete zakúpiť v platobných staniciach, alebo na 24hodinovej SBS službe na prvom podlaží.

Ceny parkovného pri využití parkovacích kariet:

- parkovanie do 3 hodín 0,50€

- nad 3 hodiny každá ďalšia začatá +0,80€/hodina

 

 

 

TRVANIE od 1.11.2017